Zpět na celý tým

JUDr. Iveta Konířová

Advokátka

Aktuálně na rodičovské dovolené. U HKDW jsem od roku 2010.

Specializace:

Specializuji se na obchodní právo, právo obchodních korporací, M&A, právo nemovitostí, bytové právo, občanské právo, pracovní právo, soutěžní právo, právo duševního vlastnictví a nekalou soutěž, zastupování klientů v obchodních a občanskoprávních sporech.

Členství:

Jsem zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory.

Vzdělání:

V roce 2009 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2010 jsem (tamtéž) úspěšně složila státní rigorózní zkoušku (JUDr.).

Jazyky:

Právní poradenství poskytuji v češtině a angličtině.

JUDr. Iveta Konířová

Advokátka

Aktuálně na rodičovské dovolené. U HKDW jsem od roku 2010.

Specializace:

Specializuji se na obchodní právo, právo obchodních korporací, M&A, právo nemovitostí, bytové právo, občanské právo, pracovní právo, soutěžní právo, právo duševního vlastnictví a nekalou soutěž, zastupování klientů v obchodních a občanskoprávních sporech.

Členství:

Jsem zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory.

Vzdělání:

V roce 2009 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2010 jsem (tamtéž) úspěšně složila státní rigorózní zkoušku (JUDr.).

Jazyky:

Právní poradenství poskytuji v češtině a angličtině.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Advokát, společník

více info
Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

více info
Mgr. Jan Koníř

Advokát

více info
Mgr. Michaela Kočíková

Advokátka

více info
Mgr. Pavla Škodová

Advokátka, aktuálně na rodičovské dovolené

více info
Mgr. Veronika Gorská

Advokátka

více info
JUDr. Kateřina Polerecká

Ředitelka kanceláře

více info
Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

více info
Mgr. Marek Cupka

Advokát

více info
Mgr. Anna Neudeker

Advokátní koncipientka

více info
Barbora Gabalová, LL.M.

Advokátní koncipientka

více info
Mgr. Josef Pavel

Advokát

více info
JUDr. Michal Božek

Advokát

více info

LOADING PLEASE WAIT