Zpět na celý tým

Barbora Gabalová, LL.M.

Advokátní koncipientka

V HKDW působím od roku 2018.

Specializace:

Mimo standardní agendu českého práva se v rámci advokátní kanceláře soustřeďuji i na další specifické oblasti práva, a to například: právo EU se zaměřením především na regulaci jednotného trhu EU a implementaci EU legislativy do národních právních řádů (včetně českého), legislativa v oblasti farmacie, ochrana lidských práv na mezinárodní úrovni (ESLP) a anglosaské právo (Common law).

Členství:

Jsem zapsána v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Vzdělání:

V roce 2018 jsem získala titul Master of Laws (LL. M.) z Leiden Univerzity v Nizozemsku se specializací na Evropské právo. Jsem rovněž absolventkou University of London v oboru Bachelor of Laws (LL. B.). Dále jsem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vykonala zkoušky ze základních oborů českého práva a obdržela Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

Jazyky:

V rámci právní profese působím zcela rovnocenně v českém i anglickém jazyce.

Barbora Gabalová, LL.M.

Advokátní koncipientka

V HKDW působím od roku 2018.

Specializace:

Mimo standardní agendu českého práva se v rámci advokátní kanceláře soustřeďuji i na další specifické oblasti práva, a to například: právo EU se zaměřením především na regulaci jednotného trhu EU a implementaci EU legislativy do národních právních řádů (včetně českého), legislativa v oblasti farmacie, ochrana lidských práv na mezinárodní úrovni (ESLP) a anglosaské právo (Common law).

Členství:

Jsem zapsána v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Vzdělání:

V roce 2018 jsem získala titul Master of Laws (LL. M.) z Leiden Univerzity v Nizozemsku se specializací na Evropské právo. Jsem rovněž absolventkou University of London v oboru Bachelor of Laws (LL. B.). Dále jsem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vykonala zkoušky ze základních oborů českého práva a obdržela Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

Jazyky:

V rámci právní profese působím zcela rovnocenně v českém i anglickém jazyce.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Advokát, společník

více info
Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

více info
Mgr. Jan Koníř

Advokát

více info
Mgr. Michaela Kočíková

Advokátka

více info
Mgr. Veronika Pejcharová

Advokátka

více info
JUDr. Kateřina Polerecká

Ředitelka kanceláře

více info
JUDr. Iveta Konířová

Advokátka, aktuálně na rodičovské dovolené

více info
Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

více info
Mgr. Marek Cupka

Advokát

více info
Mgr. Anna Neudeker

Advokátní koncipientka

více info
Mgr. Josef Pavel

Advokát

více info
JUDr. Michal Božek

Advokát

více info
Mgr. Vojtěch Pospíšil

Advokátní koncipient

více info

LOADING PLEASE WAIT